Tổng hợp tất cả ngành nghề xuất khẩu lao động Nhật Bản theo quy định của JITCO

Trong những năm vừa qua, số lượng lao động Việt Nam sang Nhật Bản theo hình thức thực tập sinh ngày càng tăng. Tổ chức JITCO đã đánh giá, so với các nước khác thì lao động Việt Nam đã phát huy có hiệu quả của chương trình thực tập sinh sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản. Để giúp người lao động đang có mong muốn đi XKLĐ Nhật Bản tìm hiểu dễ dàng, chúng tôi xin tổng hợp tất cả các ngành nghề xuất khẩu lao động Nhật Bản theo quy định của JITCO.

 

1. JITCO là gì?

JITCO là tên viết tắt của Tổ chức Hợp tác tu nghiệp quốc tế Nhật Bản – tổ chức công ích pháp nhân được thành lập năm 1991.

JITCO nằm dưới sự chỉ đạo của 5 bộ Nhật Bản là:

- Bộ Tư pháp
- Bộ Y tế, Phúc lợi và Lao động
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Giao thông vận tải và Đất đai
- Bộ Kinh tế và Công nghiệp

Nhiệm  vụ của JITCO

Nhiệm vụ của JITCO là quản lý và đảm bảo quyền lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Nhật một cách đúng đắn, suôn sẻ.

Những hoạt động của JITCO

- Hướng dẫn và chỉ đạo cho các cơ quan phái cử của các nước cũng như các doanh nghiệp, đoàn thể tư nhân đang thực hiện việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng để việc thực hiện chế độ tu nghiệp kỹ năng được tiến hành tốt đẹp.

- Hướng dẫn và hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi pháp lý cho thực tập sinh theo quy định của luật pháp Nhật Bản. Đồng thời tư vấn, giải quyết những khó khăn mà họ gặp phải khi sống và làm việc tại Nhật.

- Hỗ trợ các cơ quan tiếp nhận, thực tập sinh kỹ năng và các cơ quan phái cử để nâng cao hiệu quả của việc thực tập kỹ năng.

Trong những năm vừa qua, số lượng lao động Việt Nam sang Nhật Bản theo hình thức tu nghiệp sinh ngày càng tăng. Tổ chức JITCO đã đánh giá, so với các nước khác thì lao động Việt Nam đã phát huy có hiệu quả của chương trình tu nghiệp. Sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản thì mức tích lũy bình quân là 720 triệu đồng/người.

Ý thức của người lao động trở về từ Nhật Bản cũng được đánh giá rất cao, phần lớn sau khi về nước đều tuân thủ đầy đủ các quy định về thanh lý hợp đồng. ​Chính vì thế khi về nước, đa số tu nghiệp sinh đã trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy năng lực để cống hiến cho sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp nước nhà.
 

Các ngành nghề phái cử thực tập sinh Nhật Bản theo quy định của JITCO

Lao động Việt Nam làm chế biến thực phẩm tại xí nghiệp Nhật Bản


Theo thống kê, có đến 46,71% lao động đi làm việc tại Nhật Bản khi về nước có công việc ổn định và mức thu nhập tương đối tốt (từ trên 5-10 triệu đồng/tháng trở lên). Số lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội hiện cũng tập trung chủ yếu vào những lao động trở về từ Nhật Bản >>Đây là những tác động rất tốt trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta.