Quy trình hướng dẫn làm hồ sơ đi lao động Nhật Bản

Các bạn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản muốn tham gia Chương trình tại công ty Phát triển Nhân lực V.T.M Việt Nam thì điều kiện đầu kiên phải đi khám sức khỏe và làm hồ sơ giấy tờ. Sau đây là bài viết hướng dẫn các bạn muốn tham gia đi lao động Nhật Bản:

Chi tiết