Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Huy Hoàng

ÐT: 19000293

Hotline: 1900.0293

Định hướng phát triển

 

Các chỉ tiêu phát triển 2015-2020

 

- Công ty phát triển nhân lực, xuất khẩu lao động Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc uy tín nhất Việt Nam

 

- Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc quy mô lớn nhất Việt Nam

 

- Doanh nghiệp hàng đầu trong xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn du lịch

 

Các chỉ tiêu phát triển 2025

 

- Top 10 công ty phát triển nhân lực, đưa TTS sang Hàn Quốc, Nhật Bản lao động của Việt Nam

 

- Công ty cung ứng nhân lực, xuất khẩu lao động có dịch vụ tốt nhất và uy tín nhất Việt Nam

 

- Công ty cung ứng nhân lực, xuất khẩu lao động có quy mô nhân sự và phạm vi hoạt động lớn nhất Việt Nam