Cục Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Kyushu Nhật Bản đến thăm và làm việc tại ADG

Ngày 4/5/2018  văn phòng công ty, Ông Bùi Xuân Quảng – TGĐ Công ty cùng với lãnh đạo các phòng ban đã có buổi tiếp làm việc với đoàn công tác của Cục Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp Kyushu (Kyushu-Meti), là một tổ chức chính phủ Nhật Bản trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại, Công nghiệp (Meti) Nhật Bản, và các doanh nghiệp đến từ vùng Kyushu.

 

 

Kết thúc buổi làm việc hai bên đã ký hơn 20 văn bản hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển thương mại cũng như vấn đề đưa người lao động sang Nhật Bản làm việc.

Hai bên cũng đã nhất trí sắp xếp các cuộc gặp tiếp theo để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực liên quan.