Công Ty Nhiệt Liệt Chào Mừng Đại Diện Nghiệp Đoàn Về Phỏng Vấn Các Đơn Hàng

Ngày 20/12, Công ty vinh dự đón tiếp đai diện Nghiệp Đoàn về phỏng vấn đơn hàng Giàn giáo, Coppha.

 

 

 

TTS Công ty hát tặng đại diện nghiệp đoàn.