Người Nhật luôn sợ đến muộn

Làm việc nguyên tắc và đúng giờ là một trong cách sống của người Nhật, ngay cả khi đi bộ cũng rất vội vàng. Vào mỗi buổi sáng có rất nhiều người chen nhau trong những chuyến tàu, hiểu được điều đó người nhà tàu cũng luôn có ý thức sắp xếp sao cho có được nhiều người lên tàu nhất.

Chi tiết