40 TTS Đỗ Đơn Hàng Thực Phẩm

Ngày 20/10 , Thông Báo 40 TTS của Công Ty đỗ đơn hàng làm sushi , cùng giao lưu chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện các nghiệp đoàn.